Motion10

Privacy statement

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30-08-2021

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om correct en veilig met uw informatie om te gaan, en uw privacy te beschermen. We willen u hier in alle openheid over informeren. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring proberen te verbeteren. We leggen u hiermee ook uit waar u toestemming voor geeft door het gebruik van onze website.

We wijzen u graag ook op de maatregelen die u zelf kunt nemen en de rechten die u heeft ten aanzien van de bescherming van uw eigen privacy.

Dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, heeft u de volgende rechten:

Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacy wetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Toepasbaarheid van deze privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op deze website en de diensten van Motion10. U dient zich ervan bewust te zijn dat Motion10 niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en het aanvinken van het vakje in onze cookiebar geeft u aan deze privacy verklaring te accepteren. Door het aanvinken van specifieke vakjes in formulieren voor het aanvragen van informatie, geeft u expliciet de toestemming voor bijvoorbeeld het toesturen van informatie op basis van uw interesse.

Motion10 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk, veilig en in lijn met geldende wetgeving wordt behandeld.

ISO27001 en ISO9001

Motion10 hecht grote waarde aan informatiebeveiliging en privacy is daar (naar onze mening) heel nauw mee verbonden. Om dat te borgen binnen onze organisatie en onze dienstverlening, zijn we vanaf 17 augustus 2021 ISO27001 gecertificeerd. We werken conform een transparant informatiebeveiligingsmanagementsysteem. Dit betekent dat we hoge eisen stellen aan onze medewerkers en aan de beveiliging van informatiebeveiliging binnen en rond de opdrachten die we uitvoeren.

Die hoge eisen stellen we ook aan kwaliteit. Daarom zijn we vanaf 17 augustus 2021 ook ISO9001 gecertificeerd, zodat we voldoen aan kwaliteitseisen die we onszelf opleggen, maar die ook worden gevraagd door onze opdrachtgevers. De kwaliteitseisen die we naleven zijn geborgd in ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Ons gebruik van verzamelde gegevens en waarom wij die verzamelen

Cookies op onze webdomeinen

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) en tracking van unieke gebruikers aan de hand van IP-adres om de website te helpen analyseren en beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers de site gebruiken.

Voor het plaatsen van deze pseudo-anonieme cookies vragen wij u toestemming middels de cookiebar, die u ziet wanneer u de site voor het eerst bezoekt. De door het cookie gegenereerde, geanonimiseerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Motion10 of die van een derde partij. Wij hebben, in navolging van de wet, verwerkingsovereenkomsten met onze partners op dit vlak, te weten Google, Facebook, LinkedIn, Twitter en Act-On. Uw identificeerbare gegevens zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, komen niet terecht op hun servers – binnen noch buiten de EU.

Wij gebruiken deze geanonimiseerde informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere informatie en diensten aan te bieden op basis van uw activiteit op onze website.

Levensduur van cookies

90 dagen nadat u voor het laatst actief bent geweest op onze website, zullen wij u geen aanbiedingen meer tonen waarvan wij of onze partners (Google, Facebook, Twitter of LinkedIn) denken dat die voor u relevant zijn. Een herinnering: het is altijd mogelijk om uw browsergeschiedenis (met name opgeslagen cookies) te wissen, anoniem gebruik te maken van het internet of aan te geven dat een advertentie voor u niet relevant is of dat u deze niet nog eens wilt zien.

Cookies uitzetten / verwijderen

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

Persoonsgegevens

Voor communicatie en berichtgeving, nieuwsbrieven, het toegang bieden tot documenten die u aanvraagt of een online of offline event vragen wij u om uw voor- en achternaam en uw e-mail adres. Eventueel vragen wij u – waar relevant – deze gegevens aan te vullen met uw telefoonnummer, functietitel, bedrijfsgrootte en vestigingsplaats.

Communicatie van u naar ons toe

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens als dat in die situatie relevant is. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Motion10 of die van een derde partij. Deze servers kunnen zich buiten de EU bevinden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Download document, inschrijving evenement, aanmelding nieuwsbrief, contactopname

Op het moment dat u een formulier invult op onze website, vat Motion10 dat op als een signaal van interesse in een bepaald onderwerp. Bij het invullen van een formulier op onze website, waarbij u expliciet aangeeft interesse te hebben in verdere berichtgeving, behouden wij ons het recht voor om uw informatie op te nemen in ons mailbestand. Dit geldt voor downloadformulieren, inschrijvingen voor events of webinars, aanmelden voor onze nieuwsbrief, of het invullen van het contactformulier. Indien u hier expliciet toestemming voor geeft, kunnen wij u periodiek relevante informatie sturen of aanbiedingen doen middels e-mail of per telefoon.

We vragen u hierbij specifiek waar uw interesse naar uitgaat. Op basis van de interesse die u expliciet aangeeft en uw gegevens kan het zo zijn dat Motion10 u in de toekomst een e-mail stuurt, of dat u onze nieuwsbrieven voortaan standaard ontvangt.

We maken voor deze berichtgeving gebruik van profiling: geautomatiseerde besluitvorming over welk bericht op welk moment bij welke persoon wordt aangeboden, op basis van de bij ons bekende kenmerken en uw gedrag op onze webdomeinen. Het doel van deze geautomatiseerde besluitvorming is dat de berichten die u van ons ontvangt, voor u zo relevant mogelijk zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden voor e-mailing en/of nieuwsbrieven vanuit onze kant.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie of uw gegevens

Indien u uw persoonlijke gegevens in wilt zien, aan wilt passen of deze uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons op nemen. De contactgegevens die u daarvoor kunt gebruiken, vindt u onderaan deze tekst.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van deze gegevens is een vereiste om een wettelijk bindend contract aan te kunnen gaan.

Deze gegevens worden door ons gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en de administratie daaromtrent te kunnen voeren. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Motion10 of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden en bewaartermijn gegevens

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

Uw identificeerbare gegevens die wij bewaren voor de correcte uitvoering van onze diensten en de administratie daarvan, bewaren wij zo lang als de wetgever en uitvoerder (De Belastingdienst) vereisen.

Derden

Niet-geanonimiseerde informatie die u met ons deelt, wordt niet ter beschikking gesteld aan derde partijen. In gevallen waarin dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u, kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. Raadpleeg daarvoor de contactinformatie onderaan dit document.

Contactinformatie voor vragen en feedback

Deze privacyverklaring is onderdeel van het privacy beleid van Motion10. We controleren regelmatig of ons gevoerde privacy beleid nog voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Motion10

Wilhelminakade 175, 3072 AP, Rotterdam

010-2351035

privacy@motion10.com

Cookieverklaring

Cookieverklaring

Cookie instellingen aanpassen

Met plezier Met plezier Met plezier Met plezier Met plezier Met plezier Met plezier Met plezier Met plezier Met plezier Met plezier

Met plezier

Motion10’ers vinden het belangrijk dat ze met plezier bijdragen aan de organisatie. Dat plezier zoeken we in de uitdaging in ons werk en in het delen van onze kennis, maar ook in de samenwerking en de omgang met onze collega’s. We organiseren regelmatig uitjes en evenementen, om onze passies buiten het werk met elkaar te delen en samen plezier te maken.